Ir para o Conteúdo
imgcentral

Café com o Sensei

Pensamentos e comentários do Sensei Jorge Kishikawa
Retornar para últimas postagens

  27-out-2010

  9º TBEK 5

  Exposição das Artes Samurais 2

  1 - Niten Dai Ichi Kihon Jodan Uke


  2.1 - Tameshigiri Katate Kesageri


  2.2 - Tameshigiri Sui Gei Kiri
   


  3 - Niten Ichi Ryu Kenjutsu Kodachi Sei Ho Chudan


  4 - Tenshin Katori Shinto Ryu Kenjutsu


  5 - Niten ichi Ryu Kenjutsu Tachi Sei Ho


  6 - Tenshin Katori Shinto Ryu Bojutsu


  7 - Niten Ichi Ryu Kenjutsu Nito Sei Ho Jodan


  8 - Nito Shin Ryu Kusarigama


  9 - Coordenadores
  topo

  (+55 11) 5539-3587 seg-sex 9h-18h
  (+55 11) 99734-6497 seg-dom 9h-22h